InnoSquad - Logo Blog

Stap 1: iets moois bedenken waar mensen gelukkiger door worden. Dat geeft veel voldoening, ongeacht of het technisch, sociaal of artistiek is.

Stap 2: is om van het idee een bedrijf te maken. Hoe mooier het idee, hoe lastiger het wordt om het bedrijf winstgevend te maken. Er lijkt een directe relatie te zijn tussen het benodigde kapitaal om het bedrijf te starten en de kans op succes. Hoe meer geld er nodig is, hoe kleiner de kans dat het ooit winstgevend zal worden. Als het lukt duurt gemiddeld 5 tot 7 jaar tot het bedrijf succesvol te noemen is. Ondernemers zitten daarom met veel vragen: Is mijn innovatie sterk genoeg om die investering te rechtvaardigen? Is het traject te bespoedigen? Hoe komt ik aan partners en geld om de innovatie te ontwikkelen en op de markt te brengen? Kan ik het zelf? Hoe doe ik dat? De antwoorden op deze vragen bedenk je niet zomaar, die komen met de jaren. Jaren van modderen ploeteren en leergeld betalen.

Stap 3: daar komt Innosquad in beeld. Wij hebben de expertise in huis om het bedrijf, de markt en de ondernemer snel te analyseren, de obstakels voor succes te benoemen en de ondernemer de handvatten te geven om deze obstakels te overwinnen. InnoSquad biedt nieuwe en bestaande ondernemers toegang tot een exclusief netwerk van ervaren entrepreneurs, innovators en investeerders met elk minstens 15 jaar ervaring met zowel innoveren, ondernemen als investeren.

Wat doen we?

Meedelen in het netwerk en de ervaring en kennis van Innosquad. 

Innosquad is bedoeld voor nieuwe ondernemers die een innovatief bedrijf (willen) beginnen of voor ondernemers die al een poosje bezig zijn. Innosquad bied zich aan als sparringpartner voor de ondernemers die het willen hebben over de versnelling van de ontwikkeling van hun bedrijf of ondernemers die tegen problemen aanlopen die het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar brengt. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: Klantwaarde, keteninnovatie, distributie, concurrentie en partners, strategie en marketing, personeel en aandeelhouders, motivatie van de ondernemer, productontwikkeling, technologie, patenten, overeenkomsten, rechtspersonen, participatie, waardering en financiering en investeerders.

No Fuzz sparringsessie van een uur.

Need for Speed is voor Innosquad geen vrijblijvend motto. Wij denken dat Need for Speed essentieel is voor de slagingskans van innovatieve bedrijven en wij geloven dat je ondernemers niet nodeloos van het werk moet houden met overbodig geleuter. Het aanbod is daarom eenvoudig. Wie daar behoefte aan heeft boekt een sparring sessie van een uur. Betaling op basis van een zelf te bepalen vrijwillige bijdrage. De ondernemer bepaalt de agenda en mag vragen wat die wil. De leden van Innosquad spannen zich in om in dat uur de ondernemer goed mogelijk van dienst te zijn. Na dat uur zijn er over en weer geen verplichtingen. Indien gewenst, kan na enkele maanden de hele cyclus een keer herhaald worden.

Uitdagend en soms confronterend.

Afbranden is zinloos, daar doen we niet aan. We stellen wel kritische vragen over het businessplan en houden de ondernemer een spiegel voor. Dat kan soms confronterend zijn, maar als het goed is vertellende de ondernemer niets dat die eigenlijk niet wist of kon weten. We kijken samen met de ondernemer vooruit, bieden hulpmiddelen en goede contacten en geven concreet antwoord op concrete vragen.

FAQ

Wat haalt Innosquad hieruit?
Een goede vraag, want van die vrijwillige bijdrage kan je niet leven.
Krijgt Innosquad subsidie of sponsoring?
Nee. Wel krijgen we gratis onderdak aangeboden voor het houden van onze sparringsessies door UtrechtInc en Freeman Media.
Wat zijn de verplichtingen die ik als ondernemer aanga?
Geen, anders dan dat u moet komen als u zich aanmeldt, de vrijwillige bijdrage over te maken die u heeft toegezegd en goed gebruik te maken van onze tijd en aandacht.
Waar bestaat Innosquad van?
Innosquad is een vereniging van ervaren ondernemers, investeerder en innovators die met genoegen hun tijd, kennis, ervaring en netwerk delen met ondernemers die daar goed gebruik van maken. Het is een vorm van vrijwilligerswerk omdat bij een commerciële of publieke setting er veel te veel gedoe ontstaat waar de ondernemers niks aan hebben. Ondanks de vrijwilligheid is er geen sprake van vrijblijvendheid.
Zijn mijn geheimen veilig?
Ja, de vrijwilligers van Innosquad kennen elkaar erg goed en wij doen dit werk al vele jaren. Wij hebben een reputatie te verliezen en zullen dus alles doen en niks laten om de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie te waarborgen.

 

Wie we zijn?

InnoSquad is een netwerk van zeer ervaren ondernemers, productontwikkelaars, investeerders en uitvoerders.

Nils de Witte   
Nils de Witte helpt sinds 1994 innovatieve ondernemers aan investeerders zowel hier in Nederland (voor eigen rekening en risico) als in ontwikkelingslanden. Met zo’n 400 deals op zijn naam is hij één van de meest ervaren Matchmakers van het land. Daarnaast heeft Nils jarenlang columns geschreven over innovatief ondernemerschap voor o.a de Bizz, Spout en HigherLevel, was uitgever van het blad MatchMe en auteur van de Gids Startkapitaal. Momenteel is Nils actief in het HBO onderwijs.
Investor matchmaker and business coach
– Business modellen en distributie (samenwerking)
– Informele kapitaalmarkt en Crowd Funding
– Strategie en marktanalyse
– Marketing en verkoop

Frans van Duikeren 
Wagenings ingenieur met ruim 25 jaar ervaring in de verpakkingsindustrie.
Sinds 2004 ondersteuner van MKB-ondernemers. (zie www.wings-ms.nl). Hij is betrokken bij startende ondernemers en bedrijven met een groeivraag.
Als privépersoon en als mede-oprichter van een informal seed capital fonds (VIP Fund BV) betrokken bij een aantal startende bedrijven in de maakindustrie,  life sciences en duurzame energie. In die rol ziet hij ca. 100 pitches en/of businessplannen per jaar.
In het onderwijs begeleid hij HBO- studentcompanies, beoordeelt afstudeerprojecten en treedt op als gecommitteerde bij examens “ondernemerschap”.
Binnen Innosquad richt hij zich vooral op de thema’s:  algemeen management, financiering, motivatie van de ondernemers en groepsprocessen.

Jurrie Hobers

“There is no shortcut to sustainable success.”
Karen Romme  
Karen Romme informeert en inspireert ondernemers oa met haar (Calimeromarketing®)boeken, presentaties en columns
– marketing voor kleine bedrijven
– Marketing richting ondernemers
– zzp-marketing
– small business marketing
– Calimeromarketing
– startend en klein ondernemerschap
– reïntegratie naar ondernemerschap.

Nico Schouten  mobiel 06 17 6000 16   
Nico is een allround technicus met een achtergrond in elektrotechniek, werktuigbouw, bouwkunde en informatica.
– Webbased ICT , SAAS en app ontwikkeling
– Businessanalyse en strategie
– Intellectueel eigendom
– Bedrijfspsycholoog

 

 

Investeerdersnetwerk

De onderlinge vereniging InnoSquad

Is een vereniging van ervaren ondernemers en investeerders.

Doel van de vereniging:

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van innovatie en ondernemerschap. Zij doet dit enerzijds door het vormen van een netwerk aan ervaren (innovatieve) ondernemers en investeerders (de beoogde leden van de vereniging) en anderzijds het organiseren van contactmomenten tussen deze ervaren (innovatieve) ondernemers en investeerde en ambitieuze ondernemers met (innovatieve) groeibedrijven die last hebben van groeibelemmeringen.

Voorwaarde voor lidmaatschap:

Ervaren (10 jaar) innovatieve ondernemer, innovator, investeerder of uitvoerder met een goede reputatie binnen de groep;
Enkele malen per jaar om niet met collega’s ondernemers te woord staan bij Speed-up sessies;
Het voldoen van de afgesproken jaarcontributie;
Het naleven van de gedragscode.
Aanmelden voor lidmaatschap (via LinkedIn)

 

Cases:

InnoSquad heeft de afgelopen jaren al vele ondernemers op weg geholpen naar succes. Om een indruk te geven van de onderwerpen die wij de afgelopen jaren hebben besproken met ondernemers volgen nu een aantal cases die de afgelopen jaren aan InnoSquad leden is voorgelegd. Klik voor details op de casetitel.


  • Case 1 – kleding maakt de man
  • Case 2 – hoge molens vangen veel wind
  • Case 3 – doorontwikkelen
  • Meer InnoSquad cases

Netwerk

Partners van InnoSquad

Over Utrechtinc

Business incubator UtrechtInc ondersteunt innovatieve startups in de regio Utrecht door het aanbieden van kantoorfaciliteiten, laagdrempelige financiering, een groot netwerk, masterclasses, coaching en meer. UtrechtInc heeft twee vestigingen in Utrecht en behoort tot een van de beste business incubators van Nederland.

 

Over Higherlevel.nl

Higherlevel.n is een virtuele ontmoetingsplaats waar ondernemers en experts uit zowel de private als de publieke markt elkaar helpen.
Als je een bedrijfsidee hebt, is het de moeite waard om verder te kijken dan de keukentafel. Maar hoe start je een bedrijf en hoe zorg je voor een succesvolle groei? Een veelgehoorde klacht van (startende) innovatieve ondernemers is dat de benodigde informatie en contacten te veel versnipperd zijn.
De kracht achter Higherlevel.nl schuilt in het feit dat de deelnemers elkaar begrijpen. Ondernemen is ‘a struggle with a smile’: een avontuur waarbij je obstakels tegenkomt, maar die je wel kunt overwinnen.
Laat je inspireren, motiveren en adviseren. Neem eens een kijkje op Higherlevel.nl, toets je ideeën en discussieer met andere ondernemers. Elkaar naar een ‘higher ondernemerslevel’ tillen vraagt, net als bij een avontuur, om dezelfde mate van enthousiasme en uitdaging. Higherlevel.nl is uitgegroeid tot een groots netwerk waar veel kennis en informatie te halen is.

Contact

Op onze website kunt u zelf een afspraak maken voor een Speed up sessie.
Daarvoor kunt u gebruik maken van de reserveringsmodule onder aan de website.

Heeft u vragen of opmerkingen, maakt u dan gebruik van het onderstaande formulier.

Heeft uw een urgente vraag dan zijn wij telefonisch bereikbaar via 06 17 6000  16 (Nico Schouten)

 

 

Afspraak maken:

Klik hier om direct een speed up sessie in Utrecht te boeken.

Stuur een mail aan contact[at]innosquad.nl om een afspraak voor een speed up sessie in Eindhoven te maken.